Văn Phòng IDP

    Với ý tưởng thể hiện màu sắc thương hiệu nhưng kết hợp nhiều yếu tố xanh trong mọi không gian, IDD Decor đã khéo léo kết hợp những màu sắc ấm nóng và tươi mát vào từng phòng ban của IDP. Sự sáng tạo cũng được thể hiện rất rõ bằng sự khác biệt nhưng có kết nối từ khu vực Reception đến các phòng họp, phòng tiếp khách và phòng làm việc của khối văn phòng….

    Để hiện thực hoá mong muốn cũng như những yêu cầu về việc đổi mới diện mạo cho công ty IDP Việt Nam. IDD và đội ngũ thiết kế đã mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để lên ý tưởng phát thảo với những lần trao đổi, chỉnh sửa để có được một mẫu thiết đẹp và phù hợp nhất.


      Back to Projects